O SALI KONCERTOWEJ

Sala Koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu powstała w latach 2010-13. Wartość projektu wynosiła 41 182 390 PLN, z czego 20 590 000 PLN pochodziło z Eurepejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Resztę kwoty przekazała Gmina Sosnowiec, która jest także beneficjentem przedsięwzięcia.

         Sala Koncertowa wyposażona jest w profesionalny sprzęt elektroniczny najwyższej klasy: oświetlenie (zlokalizowane na czterech sztankierach) oraz urządzenia multimedialne. Znajduje się tu profesionalne studio nagraniowe z dwoma kabinami, są również pomieszczenia dla tłumaczy symultanicznych. Nowoczesna scena, która w najszerszym miejscu ma ok. 19 m. wyposażona jest w zapadnię o napędzie elektrycznym. Pojemność dużej sali wynosi 507 miejsc siedzących, zaś kameralnej 164 miejsc. Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada windy, a także stanowiska dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na obu salach.

        Szczególną uwagę w fazach projektowania i budowy poświęcono kwestii akustyki. Sala Koncertowa  budowana została w taki sposób, aby mogła być uniwersalnym obszarem brzmieniowym zarówno dla recitali solowych i kameralnych, jak również dla wielkiego aparatu wykonawczego.

         Na techniczne zaplecze Sali składają się m.in. zascenie, funkcjonalne garderoby oraz magazyn instrumentów. Budynek posiada także salę komputerową dla uczniów, pomieszczenia dydaktyczne, a także salę prób i ćwiczeń. Było to zatem przedsięwzięcie wymagające bezbłędnej logistyki oraz nowoczesnej kultury organizacyjnej.

          Uroczysta inauguracja działalności Sali Koncertowej miała miejsce 3 czerwca 2013 roku. Koncert został uświetniony obecnością m.in. takich artystów jak Małgorzata Walewska, Wiesław Ochman czy Arnold Rutkowski, a także Orkiestry Filharmonii Śląskiej pod batutą maestro Mirosława Błaszczyka. W koncercie wzięli udział także pedagodzy naszej szkoły: Magdalena Ziętek, Piotr Marcinowicz, Joanna Węgrzynowicz, Daniel Lis i Tomasz Spaliński.

inauguracja

Otwarcie sali muzycznej przy ZSM w Sosnowcu – fot. Mariusz Binkiewicz

  Szkoła muzyczna, której aktywność na terenie miasta oraz środowiska lokalnego była od lat duża, jeszcze bardziej zwiększyła swoją ekspansję po wybudowaniu nowej Sali Koncertowej. Ilość odbywających się koncertów wzrosła kilkukrotnie. Przykładowo w roku szkolnym 2013/14 nasza placówka zorganizowała 82 koncerty, pokazy pracy i popisy uczniów szkoły muzycznej I i II stopnia. Do tego trzeba dodać kilkadziesiąt imprez kulturalnych kierowanych do mieszkańców naszego miasta i okolic. Udogodnienie lokalowe idą w parze ze znaczącymi sukcesami naszych wychowanków zarówno na arenia krajowej, jak również międzynarodowej. Po latach oczekiwań i wytężonej pracy Sosnowiczanie doczekali się miejsca, w którym można w komfortowych warunkach obcować ze sztuką. Faktem jest, że w sposób wymierny zwiększyły się możliwości organizacyjne placówki. Nasza szkoła, której aspiracje i dążenia zawsze były wysokie, będąc w posiadaniu takiego zaplecza, może teraz z wielką pompą inicjować poważne imprezy kulturalne. Przykładem jest Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Wiosna z Fortepianem”.Pierwsze edycje miały formę wewnątrzszkolnych przesłuchań, następnie zostały przekształcone w przesłuchania wojewódzkie. X edycja konkursu (2014) miała już formę ogólnopolskiego konkursu. Niewątpliwie miało to związek z wybudowaniem naszej pięknej sali. W edycji 2014 wzięło udział 81 solistów, a także 18 duetów. Do sponsorów tej imprezy należą m.in. Fundacja Państwa Ewy i Jerzego Wydmańskich oraz pan Dariusz Bargieł. Ogólnopolski charakter ma także Konkurs Instrumentów Dętych klarnet, saksofon, a także Konkurs Fletowy. W tegorocznej edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych wzięło udział 122 uczestników. Mecenat nad tym wydarzeniem objęły takie instytucje i firmy jak: Gmina Sosnowiec, Yamaha, Jarmuła Music, Zentech. Wspomniane imprezy są wysoko oceniane przez środowisko muzyczne i obserwatorów. Eksperci podkreślają niezwykłą żywość i wyrazistość dźwięku, jaką można uzyskać w tej akustyce. 

              W maju 2015 roku odbędzie się I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury. Wydarzenie to skierowane do młodych adeptów sztuki wokalnej ? uczniów szkół muzycznych II stopnia oraz studentów studiów licencjackich i magisterskich wydziałów wokalnych polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, patronatem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przesłuchania konkursowe odbędą się w trzech etapach – w trzecim z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej. W czterech kategoriach wiekowych zostanie przyznanych 12 nagród o łącznej wartości 38 tys zł. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu,Stowarzyszenie im. Jana Kiepury, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Urząd Miasta Sosnowca. Sponsorami są firma Bitron Poland, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Auchan Sosnowiec, Expo Silesia, PKM Sosnowiec,Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Sephora, Fundacja im. Jana Kiepury, a także firma Vikomp. Patronat medialny sprawują TVP Katowice, Gazeta Wyborcza, opera.info.pl, Kurier Miejski, cameralmusic.pl, pelniakultury.pl.

              W roku szkolnym 2013/2014 we współpracy z Filharminią Śląską odbyły się warsztaty muzyczne w ramach projektu „Europa u bram”, których wykładowcami byli znakomici pedagodzy i utytułowani muzycy z całej Europy.

              Bieżąca działalność placówki również prezentuje się okazale. Regularnie odbywają się koncerty tematyczne, takie jak np.”Przemijanie”,” Europa bez bram”, „Muzyka bułgarska” czy też koncert poświęcony osobie i twórczości Oskara Kolberga. 

              Wielkim sukcesem zakończył się organizowany przez Urząd Miasta Sosnowca projekt „SMS – Sosnowiec Music Show”, upamiętniający 10-rocznicę wstąpienia Polski do struktur Uni Europejskiej, w którym udział wzięła uzdolniona młodzież miast partnerskich naszego miasta. W naszej sali odbywają się także koncerty w ramach Dni Sosnowca.

               W swych zamierzeniach ZSM w Sosnowcu nie zamyka się tylko w obszarze muzyki klasycznej, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu szerokich grup słuchaczy. Świadczyć o tym mogą obecność Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki ALLEGRO Tribute to Szpilman, Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego, jak również koncert z cyklu „Jazz i okolice”. Koncerty te odbywają się dzięki ścisłej kooperacji z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Sosnowca.

                Dzięki swym wyśmienitym parametrom akustycznym szkoła stała się magnesem dla wybitnych artystów. Wymienić trzeba m.in. Konstantego Andrzeja Kulkę, Małgorzatę Walewską oraz Siergieja Krylova czy znakomitą Krystynę Prońko. W celu usprawnienia działalności Sali, zostało zawarte trójporozumienie pomiędzy Urzędem Miasta Sosnowca, Miejskim Klubem im. Jana Kiepury i ZSM w Sosnowcu. Na bazie tej kooperacji w gmachu szkoły muzycznej odbywa się większość koncertów festiwalu Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej. Regularnie na deskach sali koncertowej występują Orkiesrta Kameralna Miasta Tychy AUKSO, jak również Filharmonia Śląska. Ta pierwsza,w listopadzie 2014, prowadziła warsztaty orkiestrowe Młoda Filharmonia AUKSO. W naszej szkole odbywają się także koncerty w ramach Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego.

                Gmach Zespołu Szkół Muzycznych to także miejsce licznych kongresów i sympozjów organizowanych przez uczelnie, szkoły i wielkie korporacje. W efektownych wnętrzach spotykają się również artyści, ludzie świata biznesu, a także polityki.

                 Nie sposób nie wspomnieć o wysokich walorach estetycznych obiektu. Przestronne wnętrza, duża ilość światła w korytarzach, widok na jedną z ładniejszych części miasta – Park Sielecki, a także (co dla prawdziwego melomana ma niebagatelne znaczenie) gustowne i wygodne fotele na widowni. Dzięki temu komfortowi słuchacz może skupić się na odbiorze sztuki na najwyższym poziomie, zaś panująca w szkole przyjazna i serdeczna atmosfera sprawia że możemy uczestniczyć w prawdziwym muzycznym święcie.

Michał Burczyk.

 Otwarcie sali muzycznej przy ZSM w Sosnowcu – fot. Mariusz Binkiewicz

Dodatkowa fotorelacja z koncertu otwarcia dostępna tutaj.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.